Bảng Giá Xe Vinfast Mới nhất 2023.

ĐVT: Triệu đồng.

Loại xe Phiên bản Giá bán Giá Giảm Chi phí đăng ký Lăn bánh Hà Nội
 Fadil

Tiêu chuẩn 425 382 75 458
Nâng cao 459 413 79 493
Cao Cấp 499 449 84 534
 Lux A

Tiêu chuẩn 1115 881 160 1040
Nâng cao 1206 948 171 1118
Cao Cấp 1358 1074 189 1262
 Lux SA

logo-vinfast-lux-sa-20-xanh

Tiêu chuẩn 1552 1226 215 1437
Nâng cao 1642 1298 225 1520
Cao Cấp 1835 1451 247 1696